کرج ویزیت

همراه بیمار و سالمند

همراه بیمار در ایام بیماری شخص کمک شایانی به شخص بیمار و خانواده آن می تواند بکند. البته که در بسیاری از مواقع همراه بیمار می تواند همان پرستار سالمند باشد. در ایام سخت بیماری شخص این همراه بیمار است که می تواند باری از دوش خانواده بیمار کم کرده و یکی از درگیری های آنها را کاهش دهد. لذا استفاده از همراه بیمار مجرب و کار آزموده در بازه بیماری می تواند بسیار اثربخش باشد. در این جا نکاتی بیان می­ شود که برای مراقبت از بیمار به شما و خانواده های شما در ایام بیماری کمک کند.

مهارت های کلیدی همراه بیمار

 

مراقب بیمار برای مراقبت بهتر از بیمار، باید بیماری و عوامل شدید شدن یا کم شدن اثر آن را بشناسد تا بتواند در شرایط مختلف اقدامات پیشگیرانه مفید انجام دهد. همراه بیمار باید بداند که برای مراقبت بهتر از بیمار چگونه بر بیماری نظارت کند و بداند که در زمان هایی که سطح بیماری جایی که باید باشد، نیست، چه کاری باید انجام دهید.
مراقب بیمار باید بتواند در مراقبت از بیمار، داروها را مدیریت کنید و تمامی داروها را مطابق نسخه های پزشکان در زمان خود به بیمار ارائه نماید. همراه بیمار باید قادر باشد تاثیر رفتارها را بر بیماری بررسی کنید. برای مراقبت از بیمار باید تغذیه و نحوه ی زندگی و برنامه روزمره اصولی تنظیم کند.
مراقب بیمار باید برای مراقبت از بیمار و حفظ سلامتی آن، به همراه او ورزش کند. همراه بیمار بایستی نسبت به شرایط بیمار به حجم ورزش و فعالیت بدنی مناسب بیمار اشراف داشته باشد تا عوارض منفی متوجه بیمار نگردد. مراقب بیمار بایستی برای مراقبت از بیمار مواظب علایم منفی بیماری بوده و راه های مقابله با آن شرایط را داشته باشد